Visie

BijSef is een maatschap opgericht door Songul en Frans in 2021. Door jarenlange ervaring en opgebouwde vakkennis  hebben wij een gezamenlijke visie ontwikkeld op hulpverlening aan jongeren, gezinnen en ouders. Hiermee voegen we iets onderscheidends toe aan het bestaande aanbod.

1.

‘Het zit in je’: Wij zijn er van overtuigd dat het in de menselijke natuur en aanleg zit om je te ontwikkelen tot een volwaardig en gelukkig mens. Ontwikkelingsproblemen en gedragstoornissen zien wij daarom in eerste instantie als symptoom van onjuiste of onvolledige ‘voeding’ dan wel aanwezigheid van ‘gifstoffen’ in de omgeving.

2.

Je sta op je basis. Wij zien een stabiele basis als de belangrijkste voedingsbron. Die basis bestaat uit goede, steunende sociale relaties, goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en passende ontplooiingsmogelijkheden. Als de basis niet stabiel is val je eerder om of heb je steeds steun nodig. Hulp zal dan waarschijnlijk geen blijvend effect hebben.

3.

Het geheel is meer dan de som der delen. Wij werken samen met andere partners maar we geloven niet in verschillende deeloplossingen bij verschillende ketenpartners. Wij willen dit geïntegreerd aanbieden en sturen onze cliënten zo min mogelijk door maar halen zoveel mogelijk ‘in huis’ wat nodig is. Wij proberen zo veel mogelijk te ‘ontschotten’ en te verbinden. Dat kenmerkt onze samenwerking met allerlei partners. 

4.

Wij bieden betrokkenheid en veiligheid. We zijn bereikbaar voor onze cliënten ook buitten de afspraken om. We tonen interesse in wat er in het leven van de cliënt gebeurt, ook al lijkt dit niet direct verband te houden met een behandeldoel. Ook onze relatie met de cliënt gebruiken we als voedingbron.

5.

We voorkomen dat cliënten geïnstitutionaliseerd worden: zich aanpassen aan de hulpverlening. Wij doen dat andersom: We oordelen niet en sluiten aan bij het leven van onze cliënten. Onze hulp is maatwerk. Geen eindeloze rij gesprekken maar trajecten met evaluatiemomenten. 

Wil je samen met
ons aan de slag?

Wil je een training boeken? Of heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven