Time4Talent

Wat houdt Time4talent in?

Time for Talent (T4T) is een programma gericht op gedragsverandering bij jongeren (14 tot 23 jaar). Wij geloven dat jongeren alles in zich hebben om zich optimaal te ontwikkelen: Het zit in ze!

Maar bij veel jongeren wordt die ontwikkeling belemmerd door allerlei factoren. Dat kan leiden tot frustratie en stress en kan jongeren doen neigen naar somberheid en afhaken.Wat er in zit komt er dan niet uit!

Het programma bestaat uit 6 workshops voor jongeren, 3 gesprekken met ouder(s) en individuele gesprekken met de jongeren. 

Workshops

In de workshops behandelen we leefstijl thema’s en doen we oefeningen. Hoe werkt stress in je lichaam, hoe werkt angst en frustratie? Wat kan je doen om er grip op te krijgen? Ook oefenen we sociaal emotionele vaardigheden: grenzen aangeven, op een goede manier voor jezelf opkomen. Op welke manier helpt gezonde voeding en beweging? Hoe kan je sociale relaties (bijvoorbeeld met je ouders of vrienden) verbeteren? Jongeren versterken hun kwaliteiten en leren effectief om te gaan met zaken die hen hinderen.

Elke jongere haalt er uit wat voor hem/haar van toepassing is en formuleert op die manier zijn/haar eigen ‘veranderplan’.

Gesprekken met ouder(s)

Er zijn drie gesprekken met ouder(s) om de wensen en de veranderingen van de jongere af te stemmen op het thuis milieu. De bedoeling is dat het veranderplan thuis wordt ondersteund zodat de veranderingen doorgaan.

Individuele gesprekken

De individuele gesprekken zijn bedoeld om in te kunnen gaan op situaties die niet thuis of in de workshops besproken kunnen worden. Ook dienen de gesprekken om de jongere gemotiveerd te houden wanneer terugval dreigt.

Het programma heeft een kop en een staart. Na 2 a 3 maanden voelt de jongere zich sterker en competenter. Hij/zij kan problemen op een positieve manier oplossen en is in staat dichter bij zichzelf te blijven en gezonde keuzes te maken. 

Voor jongeren die ‘uit hun milieu’ zouden moeten om te kunnen veranderen is er een maatwerk aanbod. Neem daarvoor contact op.

Time4Talent is mede mogelijk gemaakt door het Alkmaars Preventie Akkoord.

Kosten

Niet iedere gemeente vergoedt ons programma. Als u een jongere wilt aanmelden kunnen wij hiernaar informeren. 

Interesse?

Schroom niet om contact op te nemen. Dat is de eerste stap naar verandering.

Heb je nog vragen?

Of wil je je graag opgeven? Neem vrijblijvend contact met ons op op voor een afspraak.

Scroll naar boven