Individuele
behandeling

Wat houdt individuele behandeling in?

Individuele behandeling is passend voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar oud, die ernstige gedragsproblemen vertonen. Hierbij kan je denken aan somberheid, laag zelfbeeld, eenzaamheid, agressiviteit, angst, wisselende stemmingen of problemen met het maken van contact. 

Het doel van de behandeling is dat jongeren zichzelf kunnen zijn en gedrag vertonen wat past bij hun gevoel en gedachte. Daarbij is het ook belangrijk dat jongeren adequaat kunnen reageren op verschillende situaties. 

De behandeling bestaat uit:

  • Herstellen van adequate gedragspatronen. (passende manier van reageren op gevoelens en gedachten)
  • Ontwikkelen van nieuw passend gedrag.
  • Onderzoeken van gevoelens en ervaringen uit het verleden die het huidige gedrag verklaren en in stand houden.

Bij individuele behandeling wordt desgewenst ouderbegeleiding aangeboden. 

Heb je nog vragen?

Of wil je je graag opgeven? Neem vrijblijvend contact met ons op op voor een afspraak.

Scroll naar boven