Gezinsbehandeling

Wat houdt gezinsbehandeling in?

Gezinsbehandeling is passend voor gezinnen waar gezinsleden vastlopen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij gezinnen waar vaak ruzie is, waar kinderen of ouders gedragsproblemen laten zien of waar gezinsleden zich terugtrekken/somber worden. 

Wij bieden gezinsbehandeling op basis van contextuele therapie. Dat betekent dat we in de gezinnen vooral kijken naar de interacties tussen de gezinsleden en waar dit belemmerend is of te kort schiet voor de ontwikkeling van gezinsleden. We onderzoeken of de individuele gezinsleden krijgen wat zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.  

Gezinsbehandeling wil niet zeggen dat altijd het hele gezin om de tafel zit. Het doel is dat het gezin beter functioneert en de gezinsleden zich optimaal kunnen ontwikkelen, daarvoor kan het soms juist goed zijn om gezinsleden individueel te spreken.

Bij gezinsbehandeling wordt desgewenst individuele behandeling aangeboden.

Heb je nog vragen?

Of wil je je graag opgeven? Neem vrijblijvend contact met ons op op voor een afspraak.

Scroll naar boven