Geweldloos
verzet

Wat houdt geweldloos verzet in?

Geweldloos verzet kan worden ingezet als een gezinslid binnen het gezin destructief, manipulatief of gewelddadig gedrag vertoont en niet open staat voor hulpverlening. 

Bij geweldloos verzet gaat het om macht en invloed. Niets meer en niets minder! Iemand die zijn macht misbruikt en daar niet aanspreekbaar op is moet worden aangepakt en ingeperkt. Niet (meer) door overtuigen of appelleren op inleving maar door het aangaan van de strijd! Maar dan zonder geweld en afwijzing tegenover het betreffende gezinslid. In tegendeel: De verbindende kracht halen we uit opgebouwde loyaliteiten en uw recht om het gezinslid aan te spreken.

Een belangrijk ingrediënt van deze aanpak is het organiseren van eendracht en samenwerking in uw eigen familie/netwerk. 

Heb je nog vragen?

Of wil je je graag opgeven? Neem vrijblijvend contact met ons op op voor een afspraak.

Scroll naar boven