Gescheiden
ouderschap

Wat houdt gescheiden ouderschap in?

Met GO (‘gescheiden ouderschap’) wordt hulp geboden aan gescheiden ouders met kind(eren) waarbij er strijd tussen de ouders is of dreigt te ontstaan. Met GO krijgt de ouder hulp om werkelijk los te komen van de ‘andere ouder’.  En daarmee de scheiding te voltooien en de regie in het eigen leven hernemen.

GO bestaat uit een aantal gesprekken per ouder met eventueel vervolg hulpverlening. Het helpt de ouder om beter bij zichzelf te blijven en verstandige besluiten te nemen die rust brengen in plaats van de strijd te voeden. Hierdoor de-escaleert de strijd.

Bij GO staat niet het kind centraal maar de ouder. En niet de ouders samen met hun strijd maar individueel. Samen met de ouder wordt onderzocht wat het zo moeilijk maakt om de strijd te stoppen. We gaan onderzoeken of de  ‘behoefte’ aan het voortzetten van die strijd ergens voor staat. Als het lukt om dat te vinden en ‘los’ te maken ontstaat er vrijheid om andere keuzes te maken.

De gesprekken zijn individueel en vertrouwelijk.

Heb je nog vragen?

Of wil je je graag opgeven? Neem vrijblijvend contact met ons op op voor een afspraak.

Scroll naar boven